ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท                       บริษัท  ไอเทมฟอร์เวล  จำกัด

ธุรกิจของบริษัท            การค้าปลีกสินค้าอื่นๆเหมือนร้านค้าทั่วไป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่      79/111  หมู่ 5  ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

เลขทะเบียนบริษัท        0415564000389  

โทรศัพท์                        042 115 959

เว็บไซต์                       https://itemforwell.co.th

LINE LOGO SVG แชท