วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 

     ไอเทมฟอร์เวล  เชื่อมั่นในคุณค่าของคน  และให้ความสำคัญต่อบุคลากรขององค์กร เราเชื่อว่า บุคลากรมีส่วนสำคัญในการร่วมกันผลักดันองค์กรณ์ ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน เราสนับสนุนให้บุคลากรของไอเทม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ

  

LINE LOGO SVG แชท